Szegvár Nagyközség hivatalos honlapja
SZEGVÁR NAGYKÖZSÉG HIVATALOS HONLAPJA 2017.05.30.
  ÖNKORMÁNYZAT
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
INTÉZMÉNYEINK
KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
DOKUMENTUMTÁR

  KEZDŐLAP

  KÖZSÉGISMERTETŐ

  SZENNYVÍZ-BERUHÁZÁS

  KÉPGALÉRIA

  MÚZEUM

  KÖNYVTÁR

  MŰVELŐDÉSI HÁZ

  FALUFEJLESZTŐ KFT.

  TWINTOWN MEETING

  TÉRKÉP

  KURCA TV

  IVÓVÍZ PROJEKT

  FALUÚJSÁG

  SIKERES PÁLYÁZATOK

  TURIZMUS

  RENDEZVÉNYNAPTÁR

  CIVIL SZERVEZETEK

  POLGÁRŐRSÉG

  VÁLASZTÁSOK

  KAPCSOLAT
    LEGFRISSEBB

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatal Szentesi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal határozata


A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala járási főállatorvosa, mint I. fokon eljáró szerv, élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági jogkörében eljárva meghozta a következő HATÁROZATOT:

A KÉKNYELV betegség előfordulásának megállapítása miatt SZEGVÁR nagyközség teljes közigazgatási területére a kéknyelv/bluetongue betegségre fogékony állatokra, azaz valamennyi kérődző állatot tartó állatállományra a járási állategészségügyi hivatal által a CS-07I/01/929-2/2014 és CS-07I/01/929-3/2014. ügyiratszámon kiadott határozatban elrendelt korlátozó intézkedéseket 2015. január 3-tól kezdődően feloldja!

A határozat teljes anyaga megtekintheto itt!Képviselői fogadóóra


Tisztelt Szegvári Lakosok! Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselői fogadóórát tart 2015. január 7-től minden hónap első szerdáján 17:00 óra és 18:00 óra között a Művelődési Házban!

A dokumentum megtekintheto itt!A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatal Szentesi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal határozata


A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala járási főállatorvosa, mint I. fokon eljáró szerv, élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági jogkörében eljárva meghozta a következő

A KÉKNYELV betegség előfordulásának megállapítása miatt SZEGVÁR nagyközség teljes közigazgatási területére a kéknyelv/bluetongue betegségre fogékony állatokra, azaz valamennyi kérődző állatot tartó állatállományra 2014. 11. 02-tól kezdődően az alábbi intézkedéseket rendelem el.

A határozat teljes anyaga megtekintheto itt!A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatal Szentesi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal határozata


A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala járási főállatorvosa, mint I. fokon eljáró szerv, élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági jogkörében eljárva meghozta a következő

A KÉKNYELV betegség előfordulásának megállapítása miatt SZEGVÁR nagyközség teljes közigazgatási területére a kéknyelv/bluetongue betegségre fogékony állatokra, azaz valamennyi kérődző állatot tartó állatállományra 2014. 10. 21-tól kezdődően az alábbi intézkedéseket rendelem el.

 • az állományokra megfigyelési zárlatot kell elrendelni;
 •  a megfigyelési zárlat alatt álló állományokba az intézkedés alapjául szolgáló kitörések megállapításától számítva 40 napig fogékony állatot beszállítani és onnan kiszállítani tilos,
 •  a fogékony állatok kiszállítására vonatkozó tilalom alól azonnali vágás vagy a védőkörzet más településére irányuló, továbbtartási céllal történő kiszállítás esetén az állattartó kérelemére a Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-egészségügyi Igazgatósága (továbbiakban: MKH ÉLBÁI) adhat felmentést, ha az előzetesen elvégzett diagnosztikai vizsgálatok kedvező eredménye alapján a kéknyelv betegség gyanúja a telepen a szállítás időpontjában kizárható;
 •  az állatállományokat a helyszínen a Csongrád Megyei Kormányhivatal ÉLBÁI által kijelölt állatorvosnak meg kell vizsgálni; és a betegségre gyanús állato(ka)t (több ilyen állat közül a betegségre legjellemzőbb tüneteket mutató állatot) diagnosztikai céllal le kell ölni, illetve a leölés helyett vagy azon kívül a betegségre gyanús állatokból a bluetongue megállapítására irányuló laboratóriumi vizsgálat céljából a készenléti tervben meghatározott mintát venni, a vizsgálati mintát a Nemzeti Referencia Laboratóriumba (továbbiakban: NRL) elküldeni;
 •  nyilvántartást kell készíteni azokról a helyekről, amelyek elősegíthetik a kórokozó átvivő túlélését, vagy menedéket nyújtanak számára, elsősorban azokról a helyekről, amelyek kedveznek a kórokozó átvivő szaporodásának;
 •  a hatósági megfigyelés időtartama alatt bekövetkezett elhullás esetén annak okát fel kell deríteni, a betegség megállapításához szükséges vizsgálatokat elvégezni, és vizsgálati anyagot az NRL-be küldeni.

A határozat teljes anyaga megtekintheto itt!
A kór térképe megtekintheto itt (nagy méretu kép)!Október 23-i Ünnepség

Szegvár Nagyközség Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt az 1956-os forradalom és szabadságharc 58. évi megünneplésére, melyet 2014. október 23-án tartunk a Művelődési Házban!Ebzárlat és legegeltetési tilalom


A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala CS-07I/01/805-2/2014. számú határozatával Szegvár nagyközség teljes közigazgatási területére rókák veszettség elleni repülőgépes, csalétekbe ágyazott oltóanyag kiszórása miatt

2014. október hó 4. napjától kezdődően október hó 18. napjával bezárólag

EBZÁRLATOT ÉS LEGELTETÉSI TILALMAT RENDELT EL!

2014.10.01.Őszi lomtalanítás 2014.10.08.


FELHÍVJUK A TISZTELT LAKOSSÁG FIGYELMÉT, HOGY SZEGVÁRON A LOMTALANÍTÁS 2014. OKTÓBER 8-án, (SZERDA) REGGEL 7 órától LESZ!

Reggel 7 óráig lehet kihelyezni az ingatlan előtti közút mellé, a forgalmat nem akadályozó módon a háztartásban keletkezett lomot, azaz a feleslegessé vált használati tárgyakat, bútort, háztartási eszközt. 

A nagy darabos lom (pl.: bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok (pl.: rongy, papír, műanyag) a hatékonyabb elszállítás és a szétszóródás megakadályozása érdekében KIZÁRÓLAG bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.

Amennyiben észrevétele van, megteheti a Városellátó Intézmény Irodájában. (Szentes, Kossuth tér 6. tel.: 63/400-179)

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2015:


Pályázati dokumentáció

 • "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 • "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

  Pályázati kiírás


  Szegvár Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja 2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

  Az "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű pályázók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

  "B" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2014/2015. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, vagy  felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2015/2016. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében  teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
  „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2015/2016. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2015/2016. tanévben ténylegesen megkezdik.

  A pályázat elbírálása kizárólag a pályázó szociális rászorultsága alapján történik.

  TÁMOGATÁSBA AZ A PÁLYÁZÓ RÉSZESÜLHET, AKINEK A CSALÁDJÁBAN AZ EGY FŐRE JUTÓ HAVI NETTÓ JÖVEDELEM NEM HALADJA MEG A NYUGDÍJMINIMUM ÖSSZEGÉT, A 28.500,- FT-OT, EGYEDÜLÁLLÓ ESETÉBEN A NYUGDÍJMINIMUM 120%-ÁT, A 34.200,- FT-OT.

  A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

  https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

  Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

  A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának
  határideje: 2014. november 7.

  Részletes pályázati kiírás www.szegvar.hu honlapon olvasható és Polgármesteri Hivatal 11. sz. irodájában átvehető!  Választási Bemutatkozó Est


  Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 2014. október 1. napján (Szerdán), 18:00 órakor Szegváron a Művelődési Házban bemutatkozó estet szervezünk az október 12-i választáson induló polgármester- és képviselő jelöltek számára.
  A bemutatkozó estre minden szegvári lakost szeretettel várunk!  Egyenlő bánásmód  Az egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!

  Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Csongrád megyei referense dr. Kiss Éva ügyvéd 2014. július 31-én, csütörtökön 12-16 óra között Szentesen a Nagyörvény u. 59. szám alatt, a SINOSZ Helyi Szervezeténél tart ingyenes ügyfélfogadást a város és a környező községek lakosainak, valamint mindazoknak, akiket akár életkoruk, nemük, egészségi állapotuk, más véleményük, fogyatékosságuk, stb. miatt hátrányos megkülönböztetés ért.
  Az érdeklődők a 06/30/275-2520-as telefonon vagy a kissevadr@invitel.hu címen előre is kérhetnek időpontot.  Hírdetmény!  Tisztelt Szegváriak!

  Felhívjuk figyelmüket, hogy a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0030 „Szegvár szennyvízcsatorna hálózatának és szennyvíztisztító telepének megvalósítása” című projekt keretein belül megvalósult szennyvízhálózat próbaüzeme az előírások teljesítése esetén a tervek szerint 2014.07.01-én kezdődik és 6 hónapig tart. Ez idő alatt a szolgáltatást minden rácsatlakozó ingyenesen használhatja.

  Szegvár Nagyközségi Önkormányzat nyereményjátékot hirdet.:
  Az első 600 csatlakozott ingatlan tulajdonosa között
  minimum 50.000 forint értékű háztartási gépekre fordítható
  vásárlási utalványt sorsol ki!
  A sorsolás dátuma: 2015. február 9.
  (A projekt záró ünnepség keretein belül)

  a hírdetmény teljes tartalma elérheto itt!  VII. Tó-Fesztivál 2014!  Szeretettel várunk mindenkit 2014. Július 5.-én a VII. Tó-Fesztiválon! A horgász- és főzőversenyre jelentkezni lehet a Polgármesteri Kabinetben személyesen, vagy a 06 30/696-5295 telefonszámon, illetve Lukács Istvánnénál!

  a részletes program megtekinthető a linkre kattintva  Trianoni megemlékezés  Szeretettel várunk mindenkit 2014. Június 4.-én a trianoni "békediktátum" aláírásának 94. évfordulója alkalmából tartandó szegvári megemlékezésre!

  a plakát megtekinthető a linkre kattintva


  Ebzárlat és legegeltetési tilalom


  A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala CS-07I/01/256-2/2014. számú határozatával Szegvár nagyközség teljes közigazgatási területére rókák veszettség elleni repülőgépes, csalétekbe ágyazott oltóanyag kiszórása miatt

  2014. április hó 5. napjától kezdődően április hó 19. napjával bezárólag

  EBZÁRLATOT ÉS LEGELTETÉSI TILALMAT RENDELT EL!  felhívás teljes szövege megtekinthető a linkre kattintva

 • 2014.04.02.  DAREH Sajtóközlemény 2013.03.07. II. Ütem  A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH) Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 2011 májusában nyújtotta be pályázatát, a támogatási szerződés 2012. október 15-én lépett hatályba. A kivitelezési szerződést 2013. december 16-án írták alá. Az előkészítő mérnöki munka, a meglévő dokumentáció átvizsgálása, aktualizálása folyamatban van. A tényleges munkavégzés a tervezettek szerint április folyamán kezdődik meg.

  Mi a célja a beruházásnak?
  A környezet védelmének érdekében, de elsősorban a felszíni és felszín alatti vizek további szennyezésének megakadályozására és a nem megfelelő műszaki védelemmel ellátott, bezárt települési szilárdhulladék-lerakók által okozott környezetterhelés minimalizálásának, vagy megszűntetésének érdekében a DAREH Önkormányzati Társulás a területére eső nem megfelelő műszaki védelemmel rendelkező bezárt, felhagyott települési szilárdhulladék-lerakóinak a rekultivációját készítette elő.

  A térségi szintű rekultivációs programban 71 település összesen 76 db hulladéklerakójának rekultivációját valósítja meg a Társulás, ebből 37 db-ot kíván megoldani a II. ütemben. Ezzel párhuzamosan zajlik az I. ütem is, amelybe 39 lerakót vontak be.

  A teljes sajtóközlemény anyaga az alábbi linken elérhető::

 • Kattintson ide a dokumentum megnyitásához  Választások menüpont  Értesítjük a lakosságot, hogy Szegvár Nagyközség honlapján 2014. február elejétől éles üzemmódba lépett a Választások menüpont. Megtalálható a honlapunk bal oldali menüsávján. A választások menüpontban találhatóak meg a 2014. évi országgyűlési, európai parlamenti, és önkormányzati választásokkal kapcsolatos hirdetmények, közlemények.  Határozat a Választási Körök Módosításáról
  A Helyi Választási Iroda Vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 79. § (1) bekezdése alapján megállapított feladat- és hatáskörömben eljárva Szegvár nagyközség szavazóköreinek számát, sorszámát ás területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét megállapító 01-1395-3/2013. számú határozatot és annak mellékletét képező 002. es 003. szavazóköri körzetleíró listát az alábbiak szerint módosítom:

  002. szavazókör új címe: Művelődési Ház 6635 Szegvár, Régiposta u. 1.

  003. szavazókör új címe: Gondozási Központ 6635 Szegvár, Hunyadi u. 27.

  A határozat egyéb rendelkezései és további mellékletei változatlan formában érvényben maradnak.

  Gyömbér Ferencné

  A határozat pdf formátumban alábbi linken elérhető:
 • Kattintson ide a dokumentum megnyitásához További hírek...


 • Felhőkép
  Hőtérkép
  UV térkép
  Impresszum | Jogi nyilatkozat | Adatvédelmi irányelvek | Technikai információk | Honlaptérkép